• تیم تخصصی باغ ایرانی

    از گذشته تا به امروز ارتباط انسان با طبیعت سبب التیام افسردگی و آسیب های روانی آن ها می گشت. ا ز این رو گسترش اجرای فضای سبز شهری و مسکونی را که هم اکنون شاهدش هستیم به همین علت است. تیم باغ ایرانی با بهره گیری از ایده های مدرن سعی در حفظ این ارتباط و زیباسازی شهرو اماکن مسکونی و ویلایی دارد.